BSCI

БСЦИ

BRC

БРЦ

Appearance Design Patent

Патент за дизајн изгледа

Utility Patent Certificate

Сертификат о корисном патенту

Invent Patent

Изумите патент

Heath and Safety Management

Управљање здрављем и безбедношћу

ISO 9001-2015

ИСО 9001-2015

FDA

ФДА

environment management system

систем управљања животном средином

Enterprise Of High Tech

Предузеће високе технологије